Ressourcepædagog til Kerteminde Kommune

Ressourcepædagog med fokus på inkluderende læringsmiljøer.

Kerteminde Kommune søger en ressourcepædagog til en nyoprettet stilling. Formålet er at styrke arbejdet med inkluderende læringsmiljøer i kommunens dagtilbud.

Som ressourcepædagog vil du være ansat i Kerteminde Kommunes Børn- og Ungerådgivningen (BUR). Du bliver en del af en lille gruppe med en anden ressourcepædagog.

BUR spiller en central rolle på børne- og ungeområdet. Alle kommunens specialiserede faggrupper, der arbejder trivsels- og sundhedsfremmende samt forebyggende i feltet mellem det almene og det højt specialiserede, er samlet i BUR. Der er blandet andet tale om sundhedsplejen, PPR psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeut, tale/hørekonsulenter, familiebehandlere og konsulenter. Vi har valgt at organisere disse faggrupper under fælles ledelse, for at tilbyde især almenområdet let tilgængelighed til én bred palette af specialiserede kompetencer. Det betyder, at BUR både indadtil og udadtil er kendetegnet ved en høj grad af tværfaglighed, idet faggrupperne i BUR arbejder tæt sammen i opgaveløsningen og samtidigt har et tæt samarbejde med skoler og dagtilbud i kommunen.

Kerteminde Kommune ønsker at skabe en ny specialpædagogisk praksis, hvor den specialpædagogiske viden er en del af den almen pædagogiske hverdag i kommunens daginstitutioner. Som ressourcepædagog vil dit daglige arbejde derfor foregå ude i kommunens dagtilbudsdistrikter, hvori der findes syv daginstitutioner.

Ressourcepædagogen skal indgå i et samarbejde med institutionernes personale om at skabe inkluderende læringsmiljøer, der foruden at være til gavn for alle institutionens børn, hjælper med at inkludere børn, som af den ene eller den anden årsag er udfordret på at blive inkluderet i det almene børnefællesskab.

Vi forventer, at du:

  • Har en almen pædagogisk uddannelse og erfaring fra det almene børneområde
  • Har erfaring i at arbejde med inklusion af børn i udsatte positioner
  • Er omstillingsparat og kan fungere i en til tider hektisk hverdag
  • Er god til at formidle viden og kan samarbejde med mange forskellige grupper
  • Ser det tværfaglige samarbejde som en styrke i løsningen af kerneopgaven
  • Er praktiker og kan stå i virkeligheden
  • Eventuelt har diplom eller modul i inklusion - det er dog ikke et krav.

Vi tilbyder, udover spænende arbejdsopgaver, en ansættelse i en velfungerende afdeling, hvor der arbejdes systemisk og ud fra en neuroaffektiv tilgang. Der er endvidere et stærkt tværfagligt og anerkendende miljø, hvor der er plads til sparring og supervision.

Samtaler forventes afholdt den 22. marts 2021 kl. 10–14.

Stillingen ønskes besat den 1. maj 2021.

Yderligere information om stillingen kan indhentes ved leder af Børn- og Ungerådgivningen Youssef Bibi, tlf. 65 15 12 40 / 23 28 92 86, E-mail:  ybx@kerteminde.dk

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. februar 2021
Ansøgningsfrist: 18. marts 2021
Tiltrædelse: 01. maj 2021
Stillingstype: Fuldtidsansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Youssef Bibi
Telefon: 65 15 12 40 / 23 28 92 86
Region: Syddanmark
Kommune: Kerteminde
Postnummer: 5300 Kerteminde
Adresse: Hans Schacksvej 4