Socialfaglig medarbejdere til et barsels- og et årsvikariat i socialpsykiatrisk dagtilbud, 32-37 timer

Socialfaglig medarbejdere til et barsels- og et årsvikariat i socialpsykiatrisk dagtilbud, 32-37 timer

Kolding Kommune søger to dygtige medarbejder, der har socialfaglig baggrund som ergoterapeut, pædagog eller sygeplejerske eller SSA kombineret med erfaring med borgere med nedsat psykisk funktionsniveau.

Socialpsykiatri- Dagtilbud

Socialpsykiatri- Dagtilbud er et tilbud til borgere med psykisk funktionsnedsættelse primært efter servicelovens § 85 og §99. Vi understøtter cirka 300 borgere i alderen 18-65 år med samtaler eller støtte i egen bolig.

Udgangspunktet for vores arbejde er i vores vision selvværd og sammenhæng i alt, hvad du siger og gør, og vi arbejder derfor altid med løbende tilpasninger af vores metoder i samarbejde med borgeren med henblik på at finde ind til det, der gør en positiv forskel i borgerens liv.

Vi prioriterer og ser værdien af et tværfagligt samarbejde, og vi nyder godt af vores gode beliggenhed på Låsbyhøj, hvor vi bor dør om dør med blandt andet Kolding Misbrugscenter, Børnefamiliehuset, Ungekontakten, Revanche og regionens lokal-psykiatri. Vi udvikler gruppeforløb, afholde netværksmøder både internt, men også med vores gode kolleger i huset sådan, at vi sammen giver den bedste støtte til den enkelte borger.

Vi er i Socialpsykiatri- Dagtilbud et dynamisk og faglig velfunderet personale på cirka 30 ansatte. Vi er en arbejdsplads, hvor vi tager udgangspunk i vores borgeres forskelligheder, og derfor ligner dagene sjældent hinanden. Vi ser forandringer og omstillingsparathed som et positivt arbejdsvilkår, som hele tiden udfordrer og kræver nytænkning af os. Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø, hvor der er tid og rum til den enkeltes udvikling, refleksion og faglig sparring. Vi har derfor også ekstern supervision fem gange årligt.

Selvværd og Sammenhæng

I Kolding vil vi sætte dagsordenen og udvikle vores Socialpsykiatri ud fra borgerens centrum sammen med medarbejdere, der er stolte af deres arbejde i socialforvaltningen og hvor deres arbejdsglæde smitter af på både borgere og pårørende.

For at gøre vores arbejde konkret har vi skabt vores vision ”Selvværd og Sammenhæng i alt, hvad du siger og gør”. Det er en vision, som alle medarbejdere opfylder ved at have en adfærd, der afspejler de fem leveregler:

1: Tal et sprog alle mennesker forstår

2: Alt inden for din radar er dit ansvar

3: Det er borgerens plan

4: Sæt fællesskabet i spil

5: Gå borgeren i møde

Selvværd og Sammenhæng i alt, hvad vi siger og gør, betyder for Socialpsykiatrien, at vi møder borgeren og de pårørende, som de mennesker, de er. Vi stiller nysgerrige spørgsmål frem for at give eller kende svaret på forhånd. Vi gør alt, hvad vi kan for at imødekomme vores borgeres behov, uanset om det er ud fra en sundhedsfaglig vinkel eller baseret på et oprigtigt ønske om at skabe livsglæde hos en borger. Det kræver, at vi som sundhedsprofessionelle er nysgerrige på vores egen faglighed, og at vi sammen tænker i nye løsninger for borgerene.

Dit job i Socialpsykiatri- Dagtilbud – og vores forventninger til dig.

Vi søger en socialfaglig kollega, der har en grunduddannelse som ergoterapeut, pædagog, sygeplejerske eller SSA. Vi arbejder på at yde en faglig velkvalificeret støtte til vores borgere, der er kendetegnet ved et nedsat psykisk funktionsniveau. Derfor vil vi naturligt vægte kandidater, der har et fagligt kendskab til vores målgruppe gennem egen kernefaglighed, efteruddannelse og især en kollega, som har lyst til at bringe den i spil sammen med os.

Du vil skulle medvirke i gruppeforløb for vores borgere, og vi forventer naturligvis, du har både lysten og evner til dette. Har du allerede erfaring i afholdelse af gruppeforløb, er det bestemt en fordel. Ligeledes skal du afholde netværksmøder etc. både med og om vores borgere, og det er derfor også en fordel, hvis du har erfaring i at samarbejde både tværfagligt og tværorganisatorisk til gavn for borgeren.

Du kommunikerer ubesværet både mundtlig og skriftligt både i samarbejdet med borgeren, men også med kolleger, ledelse og samarbejdspartnere. Du har gode evner inden for IT og du kan omsætte din faglighed til præcis og relevant dokumentation i vores system Sensum. Du kan strukturere, du danner hurtigt et overblik og du kan prioritere opgaverne i forhold til både borgerens og teamets behov. Du har naturligvis styr på din egen kalender i Outlook.

Du tror på den gode intention i andres handlinger og du stiller relevante spørgsmål til det, du ser, ligesom du tør udfordre ”plejer”. Du ser dig selv i vores vision ”Selvværd og sammenhæng i alt, hvad du siger og gør”.  Generelt har du mod, overskud og lyst til at bidrage til både de faglige diskussioner men også til både den daglige trivsel i teamet og til organisationen som helhed.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst. Lønnen bliver fastsat efter principper for lokal løn-dannelse i henhold til ansøgerens kvalifikationer.     

Stillingerne er 32-37 timer med tiltrædelse hurtigst mulig, dog senest 1.maj 2021. Mulighed for forlængelse eller fastansættelse vil afgøres løbende i fht opgavemængde.

Arbejdstiden er primært i dagtimerne, men da vi er et fleksibelt tilbud kan der forekomme aftenarbejde.

Du må påregne weekendarbejde ca. hver 16 uge.

Flere oplysninger

Du er velkommen til at Centerleder Britt Lagoni tlf.: 79 79 75 24 eller afdelingsleder Bodil R Clemmensen tlf.: 79 79 75 35 for at høre mere om stillingen og til hvem vi er. 

Ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Søg stillingen". 

Ansøgningsfrist: den 11. marts 2021 kl 23.55

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 17. marts 2021

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.     

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. februar 2021
Ansøgningsfrist: 11. marts 2021
Tiltrædelse: 01. maj 2021
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse, Tidsbegrænset ansættelse
Ugentlig antal timer: 32-37 timer
Kontaktperson: Britt Lagoni
Telefon: 79 79 75 24
Region: Syddanmark
Kommune: Kolding
Postnummer: 6000 Kolding
Adresse: Akseltorv 1