Socialpædagog søges til Roskilde Ungecenter

Vi søger relationsstærke pædagoger, som har lyst til at være en del af Roskilde Ungecenters døgninstitutionstilbud.

Roskilde Ungecenter er en del af det specialiserede børneområde i Roskilde Kommune og består af et døgn- og et forebyggelsestilbud. Døgntilbuddet drives med hjemmel i serviceloven §66, og står over for en større udviklingsproces og faglig omstilling, som skal bidrage til, at institutionen kan skabe rammer for, at unge med komplekse udfordringer kommer i trivsel og kan klare sig i en selvstændig voksentilværelse. Centret har ligeledes et forebyggelsestilbud, med gruppe- og individuel støtte til udsatte unge og deres forældre.

Roskilde Ungecenter vil i udviklingsprocessen blive tilpasset en normering med plads til 7-8 unge.

Centret ledes af en centerleder i samarbejde med to faglige koordinatorer. Der er ansat 12 medarbejdere i døgntilbuddet.

De unge i målgruppen har psykiske/psykiatriske, adfærdsmæssige, sociale og følelsesmæssige udfordringer. De har brug for støtte til at etablere og opretholde en almindelig døgnrytme og opbygge livsduelighedskompetencer, med henblik på at få skabt et stabilt fodfæste i udviklende sociale fællesskaber, skole, uddannelse/beskæftigelse, fritidsliv og støttende netværk. Aldersgruppen ligger primært mellem 13-18 år.

Vi forventer:

  • At du er uddannet pædagog eller har anden relevant socialfaglig uddannelse og har erfaring med at arbejde med udsatte unge.
  • At du har gode kommunikative evner både verbalt og skriftligt og kan arbejde systematisk med at udvikle og dokumentere den pædagogiske praksis.
  • At du har gode mentaliseringsevner, er rummelig, tålmodig og kan bevare overblikket i pressede situationer.
  • At du har lyst til aktivt at være med til at udvikle Roskilde Ungecenter, så vi i fællesskab kan skabe de bedst mulige rammer for at de unge, som bor på institutionen trives og udvikler sig.
  • Det er en fordel af have kørekort

Vi tilbyder:

  • En arbejdsplads i udvikling både fagligt og organisatorisk.
  • Høj grad af indflydelse på og medansvar for den fælles opgaveløsning. 
  • En arbejdsplads, hvor vi ønsker sammenhæng mellem teori og pædagogisk praksis.
  • En kultur og metodisk tilgang, hvor pædagogisk dokumentation er en del af kvalitetssikringen, og hvor vi arbejder løsningsfokuseret og har ambitioner på egne og de unges vegne.
  • Faglig sparring: Supervision, p-møder, teammøder, undervisning/uddannelse, sparring med nærmeste leder.

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst og er fuld tid (37 timer om ugen). Der er eventuelt mulighed for, at en af stillingerne kan være på 30 timer om ugen. Der skal påregnes både dag-, aften- og weekendarbejde hver 4. weekend. Der indhentes straffe- og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgningsfrist og yderligere oplysninger:
Kan du se dig selv i forhold til ovenstående, og har du lyst til at være en del af Roskilde Ungecenter, så vil vi glæde os til at modtage din ansøgning senest den 7. november 2021

Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte konstitueret faglig koordinator Helle Frellsen, på telefon 3053 7945 eller mail hellefre@roskilde.dk  

Samtalerne afholdes den 11. og 12. november 2021, på Roskilde Ungecenter, Kastelsvej 2, 4000 Roskilde. Vi afholder muligvis en 2. samtale, såfremt der er behov for dette.

Stillingerne ønskes besat den 1. januar 2022 eller snarest muligt.

Kontakt

Helle Frellsen

Konstitueret koordinator

 

46 31 73 44

 

hellefre@roskilde.dk01

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 14. oktober 2021
Ansøgningsfrist: 07. november 2021
Tiltrædelse: 01. januar 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Helle Frellsen
Telefon: 46 31 73 44
Region: Sjælland
Kommune: Roskilde
Postnummer: 4000 Roskilde
Adresse: Kastelsvej 2