Socialpædagogisk Center Næstved søger ledsagere til §97 støtte

Vi søger løbende ledsagere, som kunne tænke sig at ledsage borgere gennemsnitligt 15 timer om måneden. Fordelingen af timerne aftales med den enkelte borger.
Ledsagelse tilbydes til borgere, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet.


Vi tilbyder
Ledsageren opgaver afhænger af den enkelte borgers behov og ønsker, men kan bl.a. være:

  • Støtte borgeren i at finde varer under indkøb, tage dem ned fra hylderne og bære indkøbte varer hjem.
  • Tage med ud i naturen, til koncerter eller andre kulturelle arrangementer.
  • Støtte borgeren i at tage i motionscenter, svømmehallen eller andre fritidsaktiviteter.
  • Være vejviser for borgeren.

Vi forventer, at du

  • Har lyst til at ledsage borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne og bidrage til gode oplevelser udenfor eget hjem.
  • Er selvstændig og udadvendt.
  • I samarbejde med borgeren laver aftaler om tid og sted for ledsagelse.
  • At du har evnen til at lytte og handle herefter, da det er borgerens ønsker om ledsagelse, der er i centrum.
  • Kan ledsage hverdage såsom weekender, både dag og aften.
  • Kørekort kan være en fordel, hvis borgeren selv har en bil.

Kommunebestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Modtageren af støtten kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder, det vil sige de 15 timer månedligt er gennemsnitligt.

Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes.

Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

Tiltrædelse: Snarest muligt

Vil du vide mere: Du er velkommen til at kontakte Afdelingsleder Jonas Jeppson på telefon 2011 9107 eller afdelingsleder Susanne Jakobsen på telefon 23644254.

Næstved Kommune har røgfri arbejdsdag.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 15. april 2022
Ansøgningsfrist: 31. december 2022
Tiltrædelse: 01. juni 2022
Stillingstype: Deltidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 4 timer
Kontaktperson: Afdelingsleder Jonas Jeppson
Telefon: 2011 9107
Region: Sjælland
Kommune: Næstved
Postnummer: 4700 Næstved
Adresse: Ved Åsen 1