Specialpædagoger til Børne- og Ungerådgivningen

Til at varetage specialpædagogiske opgaver i Helsingør Kommunes daginstitutioner.

Vi søger to pædagoger til at varetage opgaver med at støtte børn I vanskeligheder I kommunens daginstitutioner.
Specialpædagoger i Børne- og Ungerådgivningen udfører deres daglige arbejde i daginstitutioner med børn i alderen 0 – 6 år. Her varetager vi inklusionsfremmende opgaver med børn i udviklings- og trivselsvanskeligheder. Du vil ofte skulle varetage 2-3 opgaver i forskellige daginstitutioner.

Vi søger pædagoger der:

 • Har indgående kendskab til, erfaring med og viden om 0-6 årige børns udvikling og erfaring med specialpædagogisk arbejde
 • Har gode samarbejdsevner og let ved at skabe relationer til børn og voksne
 • Har høj faglighed og en professionel tilgang til de specialpædagogiske opgaver
 • Kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og målrettet
 • Kan varetage komplekse og til tider udfordrende opgaver med børn i vanskeligheder i kommunens daginstitutioner
 • Er udviklingsorienteret og opsøgende omkring sidste ny viden og metoder
 • Er i stand til at være tovholder, udarbejde beskrivelser af barnet og barnets zone for nærmeste udvikling samt specialpædagogiske handleplaner
 • Har fokus på at arbejde med barnet og konteksten

I Børne- og Ungerådgivningen arbejder vi efter vores 3 grundsætninger:

 • Vi involverer børn og familier aktivt i alle forløb
 • Vi har fokus på sammenhænge i børns liv
 • Vi ser altid på samspillet mellem børn og deres kontekster

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende arbejde med og omkring børn i vanskeligheder
 • En udviklingsorienteret faggruppe med gode kolleger
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Mulighed for mono- og tværfagligt samarbejde og sparring med Børne- og Ungerådgivningens øvrige medarbejdere, specialpædagoger, psykologer, talehørekonsulenter
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling gennem supervision, sparring og kurser
 • Et afvekslende arbejde der aldrig bliver rutine
 • Grundig intro, mentorordning og opfølgning

Løn og ansættelsesvilkår: Efter overenskomst (BUPL). Inden ansættelse indhentes børneattest samt reference.
Ansøgningsfrist 15-06-2022 kl. 23.59. Samtaler vil finde 23-06 + 24-06 2022. Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Anick Lund Jensen. tlf.: 49282677. Mail: aje39@helsingor.dk

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 13. maj 2022
Ansøgningsfrist: 15. juni 2022
Tiltrædelse: 01. august 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Anick Lund Jensen
Telefon: 4928 2677
Region: Hovedstaden
Kommune: Helsingør
Postnummer: 3000 Helsingør
Adresse: Stengade 59