Struktureret og fagligt nysgerrige pædagoger søges til Botilbud Bosager Hus 2, 3 og 4.

Botilbud Bosager søger 4 nye pædagoger.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning – du må gerne have erfaring inden for området, være nyuddannet eller pædagogstuderende, der bliver færdiguddannet i juni måned.

 

Hus 2: én fast stilling på 30 t/u fra 1.10.21

Hus 3: én fast stilling på 30 t/u fra 1.10.21

Hus 4: to faste stillinger på 30 t/u fra 1.10.21.

Stillingerne er med skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 06.30-22.30 og hver 2. weekend.

Botilbud Bosager er et tilbud til 42 borgere, der har behov for et særligt botilbud på baggrund af deres betydelige og varige nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne. Det kan f.eks. være autisme, demens, psykiatriske udfordringer eller multiple fysiske handicaps. Borgerne har brug for omfattende hjælp for at deres hverdagsliv er godt og fyldt med livskvalitet. Det betyder, at du samtidig med at levere højt specialiseret pædagogik bl.a. skal yde personlig pleje, indlevelse, omsorg og gøre rent.

Læs mere om Botilbud Bosager her: https://sonderborgkommune.dk/borger/boenhed-bosager

På Botilbud Bosager arbejder vi ud fra vores vision og kerneopgave, som er:

                                                                    Bosager – bedre end i går. 
                             
I fællesskab skaber vi rammen, så den enkelte borger oplever livskvalitet.

Du vil blive en del af en personalegruppe, som er engagerede og sparringsparate. Der arbejdes i teams og du vil opleve, at der arbejdes målrettet med fagligheden i et botilbud, hvor opgaven er at arbejde ud fra en anerkendende tilgang. Du skal arbejde med KRAP, totalkommunikation, TTT, struktur og døv/blindepædagogik, så borgerne i relationen med dig, oplever at blive set, hørt og forstået. Det, du ikke kan i forvejen, kan vi lære dig fordi du er læringsparat.
Du skal arbejde ud fra – og kunne udfærdige – borgernes handleplaner, så borgernes hverdag er genkendelig, indholdsrig og tryg. Det skal gøres ud fra en rehabiliterende tilgang og ud fra fokus på borgernes nærmeste udviklingszone og deres håb og drømme.

Vi forventer du altid har borgerne og deres historie i centrum med din varme og anerkendende personlighed. Samtidig forventer vi at du ved, at relationen er afgørende for det samspil du kan opnå med borgerne og at ansvaret for den gode og positive relation er dit.

Du skal følge de aftaler og strukturer, der er omkring den enkelte borger og hele gruppen, så alle oplever genkendelighed og mening. Det er vigtigt, at du som person er tydelig og har et tydeligt kropssprog. Der skal være sammenhæng mellem dit verbale sprog og kropssprog.

Du skal sammen med dine kolleger reflektere over egne og andres handlinger, således at du i samarbejde med dine kolleger skaber nye initiativer, som gør, at I finder de bedste - konstruktive og ansvarlige - pædagogiske løsninger til komplekse udfordringer.

Samtidig skal du være klar til de fysiske og psykiske udfordringer – herunder multihandicappede borgere, som har brug for meget hjælp til alle dagens gøremål. Bosager har hjælpemidlerne – du skal bruge disse. Der er borgere med væsentlige psykiske udfordringer – herunder bl.a. udadreagerende adfærd - som har brug for, at du holder fast i borgernes strukturer og din faglige professionalitet, når de har brug for dig til at løse deres svære situationer.

Botilbud Bosager anser dokumentation omkring borgerne som en stor og væsentlig del af kerneopgaven. Vi forventer derfor, at du kan dokumentere dit arbejde og udforme handleplaner inden for de aftalte rammer.

Vi tilbyder et meningsfuldt, udviklende og givende arbejde, med løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Vi har p.t. faglig supervision to – tre gange årligt og medarbejderne uddannes løbende i forhold til de faglige udfordringer vi har på Bosager. For øjeblikket er der fokus på, at personalet skal kunne indgå i arbejdet i flere huse. Det betyder, at du vil kunne opleve at få vagter eller skulle hjælpe til i andre huse.

Du skal have kørekort og være klar til at køre i Bosagers busser.

Vi står gerne til rådighed med yderligere oplysninger. Kontakt afdelingsleder Bodil N. Wilhelmsen mobil 27 90 45 05 eller Jane B. Jørgensen mobil 27 90 02 62

Ansøgningsfrist søndag d. 22.08.21. Vi forventer at afholde samtaler uge 36.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. juli 2021
Ansøgningsfrist: 22. august 2021
Tiltrædelse: 01. oktober 2021
Stillingstype: Deltidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 30 timer
Kørekort: Er et krav
Kontaktperson: Afdelingsleder Bodil N. Wilhelmsen
Telefon: 27 90 45 05
Region: Syddanmark
Kommune: Sønderborg
Postnummer: 6400 Sønderborg
Adresse: Bosager 4