Sundhedsfaglig eller pædagogisk medarbejder til socialpsykiatrisk botilbud

Sundhedsfaglig eller pædagogisk medarbejder med psykiatrisk erfaring søges til vikariat på Botilbud Platanvej i Center for Socialpsykiatri.
Stillingen er på 37 timer ugentligt, i blandede vagter, med arbejde hver anden weekend.
Stillingen er ledig pr. 1/1-22– eller efter aftale.

 
Har du interesse og erfaring inden for det psykiatriske speciale og har lyst til personlig og faglig udvikling og lyst til at arbejde pædagogisk med borgere, der bor på et bosted, så er det dig vi søger som ny kollega.
 
Botilbud Platanvej er en del af Center for Socialpsykiatri i Vordingborg Kommune og er et socialpsykiatrisk botilbud, der tilbyder målrettet og struktureret længerevarende støtte til voksne borgere med sindslidelser.
Den socialpsykiatriske støtte tilrettelægges med afsæt i den socialpædagogiske metode KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik).
 
Kerneopgaven er omdrejningspunktet for vores arbejde og støtten leveres med høj kvalitet og fokus på udvikling for borgerne.
 
Vores kerneopgave er:

” Vi støtter borgeren i at bevare og udvikle egne ressourcer. Indsatsen planlægges og udføres med udgangspunkt i borgerens ressourcer, og via en samarbejdsorienteret faglig, struktureret og målrettet indsats”
 
Du kan læse mere om Botilbud Platanvej på vores hjemmeside og seneste rapport fra Socialtilsyn Øst
https://www.vordingborg.dk/center-for-socialpsykiatri/vi-tilbyder/botilbud/platanvej/
 
Vi har følgende forventninger til dig:

 • Du er uddannet pædagog, social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske.
 • Har psykiatrisk erfaring.
 • Er visionær og udviklingsorienteret.
 • Er åben, tillidsfuld og fleksibel.
 • Du tager ansvar og del i dagens opgaver
 • Du er mødestabil og er psykisk robust.
 • Kan indgå i et tværfagligt samarbejde.
 • Du kan både arbejde selvstændigt og i teams.
 • Du kan orientere dig om borgernes helhedssituation og løbende evaluere udviklingen ud fra den enkelte borgers behov og ressourcer.
 • Kan formidle faglig viden skriftligt og målrettet ud fra de pædagogiske handleplaner og borgernes indsatsmål.
 • Er fortrolig med brugen af it i det daglige arbejde og kan anvende Outlook og deltage i virtuelle møder.
 • Kan reflektere og fastlægge niveau af indsats i dialog med samarbejdspartnere.
 • Du medvirker til at udvikle fagligheden på bostedet, og tør stille spørgsmål. 
 • Har kontinuerlig fokus på kvalitet og udvikling til gavn for borgerne.
 • Loyal overfor beslutninger truffet af kommunens politikere og ledere. Loyal overfor trufne faglige beslutninger på bostedet.
 • Har kørekort

Vi tilbyder:

 • Et bosted og et center i konstant udvikling.
 • God introduktion og sidemandsoplæring.
 • Dygtige og engagerede tværfaglige kolleger som bidrager med faglig sparring.
 • Løbende supervision
 • Mulighed for at bruge dine faglige og personlige kompetencer.
 • Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.
 • En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og et godt kollegialt sammenhold.
 • En arbejdsplads, der vægter, at kommunens værdier ”Dialog, Udvikling og Synlighed” lever i hverdagen.

 
Ansøgningsfrist den 12. december kl. 12.00, og vi holder ansættelsessamtaler den 16. december i dagstiden. 
 
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.  
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Konstituerede leder Camilla Thomsen på telefon 23 27 88 97
 
Botilbud Platanvej
Platanvej 41
4780 Stege
 

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 24. november 2021
Ansøgningsfrist: 12. december 2021
Tiltrædelse: 01. januar 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse, Tidsbegrænset ansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Konstitueret leder Camilla Thomsen
Telefon: 2327 8897
Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
Postnummer: 4780 Stege
Adresse: Platanvej 41