Tre dygtige pædagoger søges til vores specialskole

Da vi som specialskole fortsat er i rivende udvikling, skal vi bruge flere dygtige kollegaer. Vi søger tre nye kollegaer til vores specialskole som kan kombinere stærke personlige egenskaber, såsom overblik, rummelighed og evnen til at bevare roen i en hektisk hverdag. Vi søger uddannet pædagoger med interesse for specialskolemiljøet.

Vi søger: 
 

 • 2 pædagoger 37 timer om ugen til vores indskoling. Den ene stilling er i vores C-afdeling og den anden stilling er i en klasse, som er fælles for de elever, der indskrives som skolestarter i vores A og C afdeling .
 • 1 pædagog 37 timer om ugen til vores mellemtrin. Denne stilling er i vores A-afdeling.

Om Gl. Hjortespringskole

Gl. Hjortespringskole er Herlev Kommunes specialpædagogiske udviklingscenter og indeholder følgende elevkategorier fordelt på 4 afdelinger.
 

 • Afdeling A: Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. 0.-10. klasse. Hertil er en A+ afdeling for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og middel/svær retardering.
 • Afdeling C: Elever med behov for vidtgående specialundervisning, ADHD problematik og/eller autisme spektrum forstyrrelser fra. 0.-10. klasse.
 • Behandlingsafdelingen Villaen: Elever med sociale/emotionelle vanskeligheder fra 6-13 år. Alternativ undervisning og behandlingstilbud.
 • Afdeling Kompetencen: Elever med sociale/emotionelle vanskeligheder fra 13-17 år.  Et alternativ undervisning og behandlingstilbud.

Gl. Hjortespring skole består af ca. 160 elever og ca. 90 lærere og pædagoger, fysioterapeut, ergoterapeut samt ledelse, administration og en teknisk serviceafdeling. På Gl. Hjortespringskole arbejder vi i selvstyrende teams på tværs af faggrupper og du skal selv være med til at lægge dit skema i samarbejdet med dine kolleger – herunder også morgenåbner og lukker. Vi har åbent mellem 6:30-17:00. 

Vi vægter teamsamarbejdet højt, og du skal være indstillet på at samarbejde i mange forskellige teams - tættest omkring din klasse, sammen med de andre klasser i yngste og sammen med de andre pædagoger i yngste SFO’en. Understøttende undervisning varetages på Gl. Hjortespringskole af pædagogerne, hvor den planlægges og udføres i samarbejde på tværs af klasserne, så du må meget gerne have interesser og idéer til udførsel af aktiviteter indenfor bevægelse, udeliv, kreativitet, musik eller lign. 

Vi er et tilbud, hvor man oftest går glad hjem og med en følelse af at have gjort en forskel i det enkelte barns hverdag. Vi er en arbejdsplads hvor der er plads til at afprøve og udforske nye pædagogiske tiltag for barnets bedste.

Vi opfordrer alle, som har relevant uddannelse og interesse til at sende en ansøgning.

Vi ønsker

Vi ønsker os, at:  

 • du skal kunne arbejde relationskompetent.
 • du skal være imødekommende, rummelig og have overskud til at smile.
 • din tilgang skal være Low Arousal.
 • du kan reflektere over egen praksis og kunne omstille den ift. eleven.
 • du kan se nye handlemuligheder i fastlåste systemer.
 • du skal kunne bevare roen og overblikket i konfliktsituationer.
 • du er omstillingsparat ift. pressede situationer.
 • du skal kunne planlægge og forberede aktiviteter der skal rumme flere faglige og pædagogiske niveauer.
 • du skal have relevant faglig baggrund.
 • du er fagligt orienteret og kan arbejde dokumenterende eks. i form af statusskrivelser, behandlingsplaner mm.

Vi tilbyder

Vi tilbyder dig:  

 • nogle dejlige og spændende børn.
 • kompetenceudvikling til den målgruppe du skal arbejde med.
 • en skole der ser muligheder frem for begrænsninger.
 • dygtige kollegaer.
 • god normering.
 • tæt teamsamarbejde.
 • fleksibelt skema.
 • en stor specialskole, hvor der er gode muligheder for sparring og udvikling.
 • supervision.
 • tæt tværfagligt samarbejde med psykologer, talepædagoger og fysioterapeut.
 • en meget aktiv personaleklub med mange arrangementer i løbet af året.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Vi indhenter børneattest og udvidet straffeattest i forbindelse med ansættelse.  

Ansøgning

Ansøgningsfrist er fredag den 3. juni 2022. kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 13. juni 2022 fra kl. 15.00.

Hvis du er særligt interesseret i en af de pågældende stillinger, skal det fremgå af din ansøgning. 

Har du spørgsmål?

Nærmere oplysninger kan indhentes ved at kontakte skoleleder Kenneth Lind Winther på 2843 5488 eller faglig leder, Mads Holm Nygaard, på 2478 9739..

Derudover er der mulighed for selv at søge oplysninger på www.herlev.dk eller www.glhjortespring.dk.

Søg stillingen

Du søger stillingen online. Husk at vedhæfte din ansøgning, CV og andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe ”Spam/uønsket post”.

 

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 14. maj 2022
Ansøgningsfrist: 03. juni 2022
Tiltrædelse: 01. august 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Skoleleder Kenneth Lind Winther
Telefon: 2843 5488
Region: Hovedstaden
Kommune: Herlev
Postnummer: 2730 Herlev
Adresse: Krogestykket 33