Hvad søger du?

filters Hvad søger du?

Jobopslag
78 resultater
 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse, Fastansættelse
 • Ansøgningsfrist: 15. december 2022
 • Kommune: Albertslund

Specialpædagoger

Vil du være medskaber af et særligt struktureret, forudsigeligt og inkluderende børnemiljø, som giver børn indenfor specialområdet mulighed for at være i trivsel og udvikling?

Så har vi tre spændende ledige stillinger som venter på dig.

2 specialpædagog stillinger, 37 timer.

1 medhjælperstilling, 30 timer.

Børnene har behov for specialpædagogiske rammer i form af kontinuerlige og stabile voksne samt en tydelig, forudsigelig og struktureret hverdag med bl.a. piktogrammer, timetimer...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 07. december 2022
 • Kommune: Aarhus

ELMEHØJ SØGER PR 01.02.23 EN PÆDAGOG - LIGE NETOP DIG. TIL EN VUGGESTUE MED 13 DEJLIGE BØRN

Om jobbet:

Stillingen er på 30-31 timer. Elmehøj er en integreret institution med to børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper.

De to vuggestuegrupper har et personale, der brænder for og har erfaring med udvikling og praksis for de 0-3 årige børn. Stuerne arbejder på tværs når det giver mening, fx med ugentlig tur for storebørnsgruppen, på legepladsen eller ved fælles aktiviteter. Ansvar, opgaver og forældresamtaler er fælles ansvar for de to pædagoger. Vores mål er dannelse, udvikling og...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 07. december 2022
 • Kommune: Aarhus

SØNDERVANG DAGTILBUD SØGER 1 PÆDAGOG PÅ 15-20 TIMER TIL BØRNEHUSET ILDEN

Stillingen er i en børnehavegruppe og er støttetimer på et barn.

Om jobbet:
Børnehuset Ilden består af to børnehavegrupper og to vuggestuegrupper og er en del af Søndervang Dagtilbud. Stillingen er tidsbegrænset og timerne er tilknyttet et barn i børnehavegruppen. Stillingen er støtteressourcer til at barn, så du skal både kunne arbejde alene med barnet og samtidig understøtte at barnet får sin plads i fællesskabet. Stillingen er tidsbegrænset frem til støtteressourcernes udløb (pt 2024.08...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 06. december 2022
 • Kommune: Aarhus

PÆDAGOG SØGES TIL GALAKSEN I SABRO

En af vores trofaste pædagoger har efter mere end 24år som pædagog i Galaksen valgt at gå på efterløn. Derfor er en sjælden udbudt stilling som pædagog i Galaksen opslået.

Galaksen i Sabro dagtilbud søger en pædagog.  Stillingen er på 35 timer/ugen og vil som udgangspunkt være i børnehavegruppen, men da vi arbejder meget på tværs, skal det være en der interesser sig for at arbejde med 0-6 års børn.   

 

DII Galaksen er en mindre institution med ca. 13 vuggestuebørn, 42 børnehavebørn...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 05. december 2022
 • Kommune: Aarhus

SKOLEPÆDAGOG SØGES TIL ROSENVANGSKOLEN

Vil du være en del af vores skole og vores fællesskab?

Rosenvangskolen tilbyder en fast stilling på fuld tid fra 1. januar 2023 eller snarest derefter.
Vi søger en pædagog til vores 0. årgang, som vil varetage opgaven med klassepædagogfunktionen, være en del af et årgangsteam og en del af fritidstilbuddet i SFO.

Derfor skal du vælge os:
Vi er en skole, der vægter fællesskab og samarbejde højt i alle sammenhænge. Vi har en grundlæggende antagelse om, at relationen mellem mennesker er...

 • Stillingstype:Tidsbegrænset ansættelse
 • Ansøgningsfrist: 12. december 2022
 • Kommune: Næstved

Pædagog til barselsvikariat i Kornblomsten område Øst

Barselsvikar for pædagog til børnehaven – 35 timer med tiltrædelse 1. januar 2023 eller snarest derefter

Vi ønsker en pædagog der begejstres ved at arbejde med Kornblomstens børnehavebørn og som med sin personlighed, faglighed, engagement og loyalitet, kan indgå i vores personalegruppe. Vi forventer, at du tager medansvar for helheden i huset og for den fælles arbejdsglæde. Du skal kunne indgå i et bredt forældresamarbejde, med forældre fra mange etniske kulturer.

 

Kort sagt søger vi:

...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 02. december 2022
 • Kommune: Næstved

Børnehuset ved Diget søger 2 pædagoger på 37 timer d. 1-2-23 p.t i Vuggestueafdelingen.

Vil du være en del af et professionelt læringsfælleskab med barnet i centrum?

Præsentation af Diget: Vi er 17 medarbejdere, der sammen med 10

andre dagtilbud er en del af Område Syd med Områdeleder Mette McCombie i spidsen.

Vi har 40 vuggestuebørn og en vippenormering med 47-69 børnehavebørn, som er fordelt på 6 stuer i

henholdsvis en børnehave- og vuggestueafdeling.

P.t er stillingen ledig i vuggestue-afdelingen, men da vi sætter det bedste hold, skal du kunne arbejde med børn i...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 22. december 2022
 • Kommune: Aalborg

2 Pædagoger til dagtilbud Nørresundby

“I Dagtilbud Nørresundby bliver du en del af et fagligt fællesskab bestående af 14 institutioner, hvor vi tilsammen passer 700 dejlige børn og du får 185 engagerede kolleger.
Sammen har vi visioner om at skabe gode arbejdspladser med plads til forskelligheder, hvor vi eksperimenterer og afprøver nye veje, altid med fokus på kerneopgaven.
Du vil sammen med dine kolleger bidrage til at understøtte visionen om det bæredygtige og grønne dagtilbud. Et årligt fælles p møde, interne stillingsopslag
...

 • Stillingstype:Tidsbegrænset ansættelse
 • Ansøgningsfrist: 14. december 2022
 • Kommune: Aalborg

Dagtilbud Øst søger to pædagoger til barselsvikariat i Børnehuset Lille Tornhøj

Begge stillinger er på 33 timer. Den ene stilling skal besættes per. 1. januar 2023 eller snarest derefter og som udgangspunkt skal du arbejde i børnehavegruppen.
Den anden stilling er per 1. februar 2023 og du skal primært arbejde i Vuggestuegruppen.

Børnehuset Lille Tornhøj er beliggende centralt i Aalborg øst. Børnehuset er en integreret 0-6 års institution. I institutionen er der ansat 10 medarbejdere inkl. køkkenpersonale.
Børnehuset er indrettet med store lyse rum, der indbyder til...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 12. december 2022
 • Kommune: Aalborg

Tornhøjskolen søger 2 pædagoger til Struktur++

Vi søger nye kollegaer til Struktur++ på Tornhøjskolen. Struktur++ er et nyt kommende tilbud for en mindre gruppe børn med placering på Tornhøjskolen. Tilbuddet er et helhedstilbud for elever, der ikke kan indgå i en normal skolekontekst i deres specialklasserækker.

Vi søger pædagoger der:

- Har høje forventninger til eleverne
- Er rummelig og kan skabe et trygt trivsels- og læringsfællesskab
- Tør stille krav til sig selv og sine kollegaer
- Har kendskab til området og kan arbejde...