Når du accepterer denne persondatapolitik, giver du samtykke til, at Socialjob må modtage og behandle dine oplysninger. Du kan læse mere under pkt. 2.1. Socialjob behandler en række personoplysninger om dig til forskellige formål, som nærmere angivet i afsnit 2 af denne persondatapolitik. Du kan altid kontakte Socialjob, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, du ønsker at udøve dine rettigheder, som er nærmere angivet i afsnit 5 af denne persondatapolitik, eller du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger.

1. Introduktion, betingelser og regler

1.1 Socialjob ApS, CVR-nr. DK-41163305, Frederiksberg / København (”Vi”, ”Os”, ”Vores” eller ”SocialJob”), er et dansk registreret anpartsselskab, der har etableret den digitale jobsøgnings-platform socialjob.dk (”Hjemmesiden”), der fokuserer på institutionelle arbejdsgivere og jobsøgere. Offentlige, selvejende og private institutioner (”Institution”, ”Kunde” eller ”arbejdsgiver”) i Danmark kan publicere jobopslag på Socialjob.dk mod betaling.  

De publicerede jobopslag er frit tilgængelige for alle jobsøgende (”Anonyme besøgende”, ”Besøgende” eller ”Jobsøger”) at søge i.  

En besøgende kan frit og gratis vælge at registrere sig med en profil (”Bruger”). Med en profil kan brugeren oprette en digital søgeagent (”Jobagent”) til automatisk at lade sig notificere om relevante jobopslag på mail. En bruger kan også vælge at benytte andre digitale services f.eks. favorit jobopslag eller tilmelde sig Socialjobs nyhedsbrev.  

Alle Socialjobs services er tilgængelig gennem Socialjob.dk og/eller ethvert andet sted, hvor vi vælger at tilbyde servicen digitalt eller ved foredrag, events, seminarer, messer og andre fysiske arrangementer.

1.2 Hvis du har spørgsmål eller ønsker at kontakte os, så kan du sende os en mail til: support@socialjob.dk eller ringe på telefon 5070 7061.

2. Behandlingen af dine personoplysninger

2.1 Når du registrerer dig på socialjob.dk 

Vi behandler en række personoplysninger om dig når du registrerer dig, herunder dit navn, dine kontaktinformationer, f.eks. din e-mailadresse, din adresse og din faglige baggrund. Socialjob behandler alene personoplysninger, som er nødvendige til brugadministration, udendelse af servicemails, support og håndtering af forespørgsler om vores services.

2.2 Behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

Vi behandler dine personoplysninger for at sende dig direkte markedsføring, når du har givet dit samtykke til, at vi må markedsføre os overfor dig. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at opfylde dit ønske om at modtage direkte markedsføring og service informationer fra os. 

Årsagen til behandlingen af dine personoplysninger er Vores legitime interesse i at markedsføre budskaber, ydelser og produkter over for dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.3 Behandling af dine personoplysninger via cookies og andre digitale løsninger

Når vi anvender cookies og andre digitale løsninger på vores hjemmeside, kan vi i nogle tilfælde indsamle dine personoplysninger, såsom din IP-adresse, oplysninger om din adfærd og oplysninger om din browser og/eller enhed, du tilgår vores hjemmeside fra.

Formålet med behandlingen er at få statistik viden således vi kan tilbyde dig en bedre brugeroplevelse og målrette markedsføring til dig. 

Årsagen til behandlingen af dine personoplysninger er Vores legitime interesse i at kunne præsentere målrettet indhold, bannere og dermed sikre en god brugeroplevelse på vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Du kan læse mere om Vores brug af cookies her

3. Modtagere af dine personoplysninger


3.1 Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til blandt andet følgende modtagere:

Eksterne konsulenter og rådgivere, f.eks. revisorer og advokater. 

Leverandører af forretningsydelser, f.eks. reklamebureauer, telemarketingbureauer og lignende.

Herudover har vi en række databehandlere, som behandler dine personoplysninger på vores vegne og til vores formål, og som ikke må behandle dine personoplysninger til deres egne formål. Det er f.eks. Dinero og e-commerce, der hjælper os med administration af vores fakturaer, MailChimp til at sikre maildistribution af nyhedsbrev og servicemails, Microsoft Outlook der leverer vores e-mailsystem og Zendesk, der levere chat og kontakt mulighed.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

4.1 Opbevaring af dine personoplysninger ved registrering og benyttelse af Socialjobs serviceydelser

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er aktivt registreret. Hvis du annullere din registrering så slettes alle data straks. Data som relaterer sig til bogføringsmateriale gemmes, i 5 år fra udgangen af det år, som bogføringsmaterialet vedrører, i overensstemmelse med bogføringslovens regler herom. 

4.3 Opbevaring af dine personoplysninger, der behandles til brug for direkte markedsføring
Vi opbevarer dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, så længe vi har et gyldigt markedsføringssamtykke fra dig. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi de personoplysninger, som ikke længere er nødvendige at opbevare.

Nogle af dine personoplysninger kan dog være nødvendige at opbevare selv efter, at du trækker dit samtykke tilbage, for at vi kan sikre os, at vi ikke længere sender dig direkte markedsføring.

5. Dine rettigheder

Du vil altid kunne finde din persondata ved at logge ind på din profil på Socialjob.dk. 
Alle kan ved henvendelse til support via support@socialjob.dk eller telefon 5070 7061 få information om, hvorledes deres persondata behandles. Nedenfor har vi oplistet dine muligheder for at sikre dine rettigheder.


5.1 Retten til at modtage oplysninger om behandling af dine personoplysninger  
Alle besøgende eller brugere af hjemmesiden har adgang til at læse Socialjobs Persondatapolitik.  

5.2 Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
Både besøgende og brugere kan ved henvendelse til support få information eller tilsendt de mail- eller chat korrespondancer, der måtte ligge på dem. Alle persondata er derudover fuld ud tilgængelige for en bruger, når de er logget ind på deres profil. 

5.3 Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
Alle persondata er fuldt ud tilgængelige for en bruger, når de er logget ind på deres profil. Her vil en bruger selv kunne redigere sine data eller få hjælp fra support. 

5.4 Retten til at få dine personoplysninger slettet
En bruger kan logge ind på sin profil og annullere sin registrering. Herved slettes alle persondata i alle systemer på brugeren. Mail- og chat korrespondancer slettes først efter 2 år. En besøgende eller bruger kan henvende sig direkte til Socialjob support med ønsket om at få slettet alle korrespondance data. Det vil dog kunne tage op til 30 dage. 

5.5 Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
Socialjob anvender kun data jf. punkt 2 i Vores Persondatapolitik til at målrette nyhedsbreve. En bruger modtager kun nyhedsbrev, hvis der er givet samtykke hertil. 

5.6 Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
Hvis/når der forekommer profilering hos Socialjob vil alle persondata blive tilgængelige for den enkelte bruger, således du har mulighed for at redigere eller slette persondata selv. 

5.7 Retten til at få flyttet sine personoplysninger (dataportabilitet)
Socialjob er ikke forpligtet til at gemme eller bruge alle de data, som man kan opsamle ved brugerens adfærd. Det er dog kun gældende for persondata, som den Socialjob har modtaget direkte fra den registrerede, således IKKE data, der er "viderebehandlet" internt af Socialjob. Men alle de persondata, en bruger har oprettet og brugerens præferencer, kan trækkes ud og overdrages til en tredje part. Data leveres i CSV-format og struktureret, maskinlæsbart og er et normalt brugt format. 

5.8 Ret til tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

5.9 Ret til at indgive en klage til Datatilsynet
Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller du ønsker at udøve dine rettigheder m.v. Du kan også altid indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer kan du finde på www.datatilsynet.dk. 

6. Ændring af Vores Persondatapolitik

6.1 Denne persondatapolitik vil med jævne mellemrum blive opdateret og ændret, samt når det er nødvendigt som følge af lov og ændringer i praksis på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret på vores hjemmeside. 

Dato for seneste ændring af persondatapolitikken: 04. maj 2020